Az egyesület és az öntöde / The association and the foundry

 

Az egyesület

A Fondéria művészeti egyesület 2005 szeptemberében alakult a pécsi Újvári öntödében azzal a céllal, hogy ápolja a szobrászat klasszikus technikái közül a bronzöntés gyakorlatát és megmentsen egy olyan helyet, egy olyan öntödét, ahonnan számos kiváló magyar és külföldi szobrász munkája került a közterekre. A teljesség igénye nélkül az Újvári öntödében készültek Asszonyi Tamás, Vígh Tamás, Rétfalvi Sándor, Csíkszentmihályi Róbert, Ligeti Erika, Szöllösy Enikő, Paulikovics Iván, Kígyós Sándor, Palotás József, Schrammel Imre, Fekete Tamás, János Enyedi , Péter Barisics  munkái.

A Fondéria egyesület alakulásának pillanatától nemzetközi egyesület, hiszen alapító tagjai közt tudhatja Giovanna Martinelli és Pasquale Santoro Rómában élő és dolgozó szobrászművészeket. Az egyesület céljait elsősorban művésztelepek, kiállítások szervezésével, valamint közös művészeti projektek megvalósításával, támogatásával valósítja meg. Fontosnak tartjuk a szobrászat klasszikus technikáinak ápolása és oktatása mellett az építészekkel való hagyományos kapcsolatok megújítását is.

 
The association
 
The Art Association ’Fondéria’ was foumded in the Újvári Foundry (Pécs) in September 2005 with a view to promoting bronze casting practice, one of the classical techniques in sculpture, and with the aim of saving a place, a foundry, from where a number of works of excellent Hungarian and foreign sculptors got into public places. Without the claim of completeness, in the Újvári Foundry were casted the works of Tamás Asszonyi, Tamás Vígh, Sándor Rétfalvi, Róbert Csíkszentmihályi, Erika Ligeti, Enikő Szöllősy, Iván Paulkovics, Sándor Kígyós, József Palotás, Imre Schrammel, Tamás Fekete, János Enyedi, Péter Barisics.
 
Right from itts foundation, the Association ’Fondéria’ has been an international organisation as among the founders we find Giovanna Martienlli and Pasquale Santoro, artists living and working in Rome. Our association follows out its aims by organising workshops, exhibitions and working out collective projects. Besides the preserving and the education of the classical techniques of sculpture we held the renewal of traditional connections between sculptors and architects also important.
 
újvári antal
 
Az öntöde
 
Az öntödét Újvári Antal öntõmester alapította 1957-ben. Kezdetben kizárólag ipari termelés folyt a mûhelyben, ami akkor változott meg és tolódott lassan mûvészeti irányba, amikor Rétfalvi Sándor szobrászmûvész baráti és szakmai kapcsolatba került az Újvári családdal.Rétfalvi Sándor jónéhány magyar szobrászmûvésszel egyetemben a 80-as évek közepén látogatást tett Amerigo Totnál Rómában, aki Francesco Bruni, római öntõmester közremûködésével lehetõséget biztosított arra, hogy magyar szobrászok megtanulják a viaszveszejtéses bronzöntés technikáját. Az Olaszországban elsajátított metódus a mai napig azonos azzal a módszerrel, ahogy Benvenuto Cellini munkái bronzba kerültek.
A pécsi Újvári öntödében Rétfalvi Sándor honosította meg ezt az eljárást és irányítása alatt 1994-tõl a Pécsi
Képzõmûvészeti Mesteriskola, majd a Doktori Iskola DLA növendékei dolgoztak a mûhelyben. A Pécsi
Tudományegyetem Mûvészeti karának 2004-ig hivatalos képzõhelye volt az öntöde, amely ebben az idõszakban már csak mûvészeti öntéssel foglakozott. 
Újvári Antal hosszantaró betegség után 2005-ben hunyt el.
 
The foundry
 
The foundry was established by Antal Újvári casting master in 1957. At the beginning only industrial production was going on there, which changed and slowly shifted in an artistic direction as the sculptor Sándor Rétfalvi got in friendly and professional contact with the Újvári family. Sándor Rétfalvi with several other hungarian sculptors took a visit in the middle ’80ies by Amerigo Tot in Rom. By the contribution of Francesco Bruni roman casting master, Tot provided the opportunity for hungarian sculptors to learn the technique of lost wax process. The method acquired in Italy is the same as Benvenuto Cellini’s works were casted. 
This method was introduced in the Újvári Foundry by Sándor Rétfalvi, and under his leading from 1994 the students of the Master School of Fine Arts, and later the students of the Doctoral School were working in the foundry.  Until 2004 the foundry was official training site of the Faculty of Visual and Fine Arts, and in this period only artistical casting was going on there.
After a sustained illness Antal Újvári died in 2005.