2012.

 

1

8

3

2

7

1

2

8

9

4

1

2

5

2

9

0

2

                                   Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Közhasznú
egyszerűsített éves beszámoló

 

2

0

1

2

év

 

 

 

Fondéria Művészeti Egyesület

 

 

 

 

7626 Pécs, Zsolnay V. u. 58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2013.05.21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

8

3

2

7

1

2

8

9

4

1

2

5

2

9

0

2

                                   Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

Megnevezése: Fondéria Művészeti Egyesület

Címe: 7626 Pécs, Zsolnay V. u. 58.

 

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

2

0

1

2

ÉV

                                                                                                                                                       adatok: e Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

C

d

E

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
     (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

859

 

1.975

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

0

 

0

3.

   a.) alapítótól

 

 

 

4.

   b.) központi költségvetéstől

 

 

 

5.

   c.) helyi önkormányzattól

 

 

 

6.

   d.) társadalombiztosítástól

 

 

 

7.

    e.) egyéb, 1 %

82

 

32

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

1.050

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

762

 

679

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

15

 

14

11.

5. Egyéb bevétel

 

 

200

12.

6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)

 

 

 

13.

    a.) saját termelésű készletek állományváltozása

 

 

 

14.

   b.) saját előállítású eszközök aktivált értéke

 

 

 

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

16.

C. Összes bevétel (A.+B.)

859

 

1.975

17.

D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

670

 

1.876

18.

1. Anyagjellegű ráfordítások

345

 

1.721

19.

2. Személyi jellegű ráfordítások

185

 

155

20.

3. Értékcsökkenési leírás

140

 

0

21.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

22.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

23.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

 

 

T.1715/E

 

1

8

3

2

7

1

2

8

9

4

1

2

5

2

9

0

2

                                   Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

 

Megnevezése: Fondéria Művészeti Egyesület

Címe: 7626 Pécs, Zsolnay V. u. 58.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

2

0

1

2

ÉV

                                                                                                                                                       adatok: e Ft-ban

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

C

d

E

24.

E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

0

 

 

25.

1. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

26.

2. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

27.

3. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

28.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

29.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

30.

6. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

31.

F. Összes ráfordítás (D.+E.)

670

 

1.876

32.

G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)*

0

 

0

33.

H. Adófizetési kötelezettség

0

 

0

34.

I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

0

 

0

35.

J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

189

 

99

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

36.

A. Személyi jellegű ráfordítások (37.+40.+41.)

155

37.

     1. Bérköltség

 

38.

          ebből: - megbízási díjak

 

39.

                    - tiszteletdíjak

 

40.

     2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

155

41.

    3. Bérjárulékok

 

42.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

43.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

0

44.

D. Továbbutalt támogatás

0

*Közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolású társaság esetén (C.-F.)

 

                                                                                                                                            

 Közhasznúsági melléklet

Fondéria Művészeti Egyesület

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai

Név:

Fondéria Művészeti Egyesület

székhely:

7626 Pécs, Zsolnay V. u. 58.

bejegyző határozat száma:

Pk.60173/2005/4.

nyilvántartási szám:

2581

képviselő neve:

Dr. Németh Pál

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

Az egyesület célja kiállítások, művésztelepek szervezése, a képzőművészet klasszikus technikáinak őrzése, ápolása, bemutatása. A tagok tevékenységét belföldön és külföldön népszerűsíti, támogatja tagjai tevékenységét. Szakmai információk gyűjt és továbbít a tagok számára.

 

A Fondéria Egyesület a 2012-es évben számos hazai és nemzetközi szakmai megmozdulást szervezett és működött közre sikeresen.

2012. májusában került sor a Római Magyar Akadémiával közösen megvalósított „Eseménynek, relikviák, refliexiók” című nagyszabású pályázatra és kiállításra, amelynek kurátora és ötletgazdája Dr. Németh Pál volt, a Fondéria Egyesület elnöke.

2012 május 22-én avatták fel Laborcz Éva Dobroszláv Lajosról készített portrészobrát Tatán. A Fondéria Egyesület mind a szobor megvalósításában, mint a környezetbe illesztésben eredményesen működött együtt a Tatai Helytörténeti Egyesülettel. Az ünnepélyes szoboravatáson a szervezők a szobor megvalósítását segítő támogatóknak a Dr. Támuly Zsuzsanna által készített emlékplakettet adták át.

2012 augusztus 4-én kezdődött az Egyesület szervezésében a VI. Nemzetközi Művésztelep az egyesület székhelyén az egykori Újvári öntődében. A programban hazai és nemzetközi szobrászok vettek részt:

Alessandro Fornaci (IT), Laura Peres (IT), Urh Buley (G), Georgine Halász (G), Laborcz Éva (HU), Krámli Márta (HU), a Művésztelep kurátora Johan van Dam (műkritikus, galerista) volt, a Művésztelepet Dr. Németh Pál vezette.

2012 augusztus 11-én nyílt a Pécsi Nádor Galérában az a nagysikerű kiállítás, (Pécs-Róma Menettérti) amelyet a Forndéria Egyesület a római Stamperia del Tevere kulturális szervezettel közösen szervezett. A tárlaton 35 olasz grafikus és 11 magyar szobrász műveit tekinthette meg a pécsi közönség. Ez a kiállítás a kortárs olasz grafika teljes keresztmetszetét hozta Magyarországra. A kiállítást Alessandro Fornaci, a Stamperia del Tevere alelnöke és Dr. Németh Pál, a Fondéria Egyesület elnöke nyitotta meg. Ez a tárlat egy héttel később, augusztus 18-án kiegészült a VI. Nemzetközi Művésztelepen készített plasztikákkal (Pécs-Róma Menettérti, Most szobrok). A második megnyitón köszöntő beszédet mondott Dottssa Gina Gianotti a Budapesti Olasz Kulturintézet igazgatónője. Ugyanezt a tárlatot a Fondéria Egyesület 2012 októberében a Római Magyar Akadémián mutatta be, Róma-Pécs, Andata e Ritorno címmel. Mind a kiállítások, mind pedig a művésztelep megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta.

Időközben az Egyesület tárgyalásokat kezdett a Budapesti Párbeszéd Házával és megegyezés született arról, hogy Pécs és Róma után Budapesten is bemutatják a fentebb említett kiállítást, 2013 januárjában.

 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c.) bek. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység

 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Hazai és nemzetközi művészek, művészetkedvelő közönség

 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3000

 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Kiállítások és művésztelep szervezése.

 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke

Felhasználás célja

 

 

 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

 CÉL SZERINT JUTATÁSBAN A SZERVEZET NEM RÉSZESÜLT

0

0

 

 

 

 

 

 

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2

Nem részesültek a szervezet vezető tisztségviselői tevékenységükért juttatásban

0

0

 

 

 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0

0

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók

Alapadatok

Előző év (1)

Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

859.000

1.975.000

ebből:

 

 

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

859.000

1.975.000

H. Összes ráfordítás (kiadás)

670.000

1.876.000

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

185.000

155.000

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

670.000

1.876.000

K. Adózott eredmény

189.000

99.000

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2³0]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)³0,25]

Nem

Igen

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

 

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)³0,02]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)³0,5]

Igen

Igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2³10 fő]

Nem

Nem

 

Fondéria Művészeti Egyesület

7626 Pécs, Zsolnay V. u. 58.

18327128-1-02

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítő melléklet

 

a 2012 évi

 

egyszerűsített éves beszámolóhoz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pécs, 2013.05.21.

 

 

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

1. Általános rész

 

A Fondéria Egyesület tevékenységét 2006-ban kezdte meg.

 

A mérlegkészítés pénzneme: forint.

A mérlegkészítés időpontja: 03.31.

 

A társaság a Számviteli Törvény értelmében kettős könyvvezetésre és éves beszámoló készítésére kötelezett. Olyan könyvelést vezet, amely az eszközök és források változásáról, a bevételek és a ráfordítások alakulásáról folyamatos, a valóságnak megfelelő tájékoztatást ad. Az adatrögzítést, nyilvántartást zömében számítógépen végzi. A könyvviteli számlák, a számlakeret a társaság tevékenységének megfelelően kerültek kialakításra, a számviteli törvény előírásai szerint.

A felmerült költségeket elsődlegesen az 5. számlaosztályban tartja nyilván. Az 5. számlaosztály megfelelő tagolásával biztosítja, hogy mind a külső, mind a belső információk rendelkezésre álljanak. A 6-7 számlaosztályokat nem nyitotta meg.

Az eredmény kimutatást az „A” változat szerint készíti el összköltség eljárással.

 

A vállalkozás a beszámoló összeállításánál az alábbi értékelési eljárásokat alkalmazta:

A tárgyi eszközöket beszerzési áron az amortizációval csökkentve mutatja ki.

Értékcsökkenési leírás módja:

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése az eszköz várható használata, élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével az eszköz bekerülési értékének arányában történik.

Az értékcsökkenés tervezésekor a cég az eszközök elhasználódásának ideje függvényében lineáris leírást alkalmazott.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása:

A 100.000 Ft alatti egyedi bekerülési értékű eszközök használatbavételkor értékcsökkenésként egy összegben elszámolásra kerülnek.

A vállalkozás a tárgyi eszközökről folyamatos mennyiségi analitikát vezet a főkönyvvel való folyamatos egyeztetés mellett, a mérleg fordulónapján kötelező jelleggel.

A követelések és kötelezettségek értékelése a beszámolóban a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően történt. A követelések és kötelezettségek között a vevők ill. a társaság által elismert, elfogadott, jogosnak ítélt tételeket tartjuk nyilván.

A tárgyidőszak valós eredményének megállapítása érdekében aktív és passzív időbeli elhatárolásokat alkalmaztunk.

Az értékelési eljárások az előző évhez képest nem változtak.

 

 

2. Kiegészítés a mérleghez

 

 

Eszközök

 

Az  egyesület vagyona rendeltetés szerint 2012. december 31.-én

 

Immateriális javak:              0 e Ft

Tárgyi eszközök:                 0 e Ft

Készletek:                            0 e Ft

Követelések:                    500 e Ft

Pénzeszközök:                   10 e Ft

Aktív időbeli elhatárolások: 0 e Ft

Eszközök összesen:         510 e Ft

 

 

Források

 

Az egyesület forrásai 2012. december 31.-én

 

Saját tőke:                       338 e Ft

Kötelezettség:                  172 e Ft

Passzív időbeli elhat.:          0 e Ft

Források összesen:          510 e Ft

 

 

 

 

 

Tárgyi eszközök állományának alakulása

 

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA

NETTÓ ÉRTÉK

MEGNEVEZÉS

Nyitó

Növeke-dés

Átsorolás

Csökke-nés

Záró

Nyitó

Záró

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 

 

 

 

 

 

 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

 

 

 

 

 

 

 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

140

0

 

 

140

0

0

4. Tenyészállatok

 

 

 

 

 

 

 

5. Beruházások, felújítások

 

 

 

 

 

 

 

6. Beruházásokra adott előlegek

 

 

 

 

 

 

 

7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

 

 

 

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK

140

0

 

 

140

0

0

 

 

 

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA

MEGNEVEZÉS

Nyitó

Terven felüli

Terv-szerinti

Kiveze-tés

Vissza-írás

Záró

1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 

 

 

 

 

 

2. Műszaki berendezések, gépek, járművek

 

 

 

 

 

 

3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek

140

 

0

 

 

140

4. Tenyészállatok

 

 

 

 

 

 

5. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökk.

 

 

 

 

 

 

6. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése

 

 

 

 

 

 

TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI

140

 

0

 

 

140

 

 

3. Kiegészítés az eredmény-kimutatáshoz

 

Az egyesület anyagjellegű ráfordítása 2012 évben 1.721 e Ft,

 

ebből:

- Anyagköltség:                         438 e Ft

- Bankköltség:                             22 e Ft

- Utazás, szállítás:                     280 e Ft

- Könyvelési díj:                          20 e Ft

- Postaköltség:                            10 e Ft

- Bérleti díj:                               350 e Ft

- Egyéb szolg:                          601 e Ft  

 

Egyéb ráfordítás nem volt.

 

4. Kapott támogatások

 

NKA támogatás: 1.050 e Ft

Szja 1 %-a: 32 e Ft

Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft: 200 e Ft

 

A kapott támogatásokat a 2012 évi tevékenységünk költségeire: a kiállítások és a művésztelep megszervezésére fordítottuk.

 

5. 2012 évben végzett tevékenységek és programok

 

A Fondéria Egyesület a 2012-es évben számos hazai és nemzetközi szakmai megmozdulást szervezett és működött közre sikeresen.

2012. májusában került sor a Római Magyar Akadémiával közösen megvalósított „Eseménynek, relikviák, refliexiók” című nagyszabású pályázatra és kiállításra, amelynek kurátora és ötletgazdája Dr. Németh Pál volt, a Fondéria Egyesület elnöke.

2012 május 22-én avatták fel Laborcz Éva Dobroszláv Lajosról készített portrészobrát Tatán. A Fondéria Egyesület mind a szobor megvalósításában, mint a környezetbe illesztésben eredményesen működött együtt a Tatai Helytörténeti Egyesülettel. Az ünnepélyes szoboravatáson a szervezők a szobor megvalósítását segítő támogatóknak a Dr. Támuly Zsuzsanna által készített emlékplakettet adták át.

2012 augusztus 4-én kezdődött az Egyesület szervezésében a VI. Nemzetközi Művésztelep az egyesület székhelyén az egykori Újvári öntődében. A programban hazai és nemzetközi szobrászok vettek részt:

Alessandro Fornaci (IT), Laura Peres (IT), Urh Buley (G), Georgine Halász (G), Laborcz Éva (HU), Krámli Márta (HU), a Művésztelep kurátora Johan van Dam (műkritikus, galerista) volt, a Művésztelepet Dr. Németh Pál vezette.

2012 augusztus 11-én nyílt a Pécsi Nádor Galérában az a nagysikerű kiállítás, (Pécs-Róma Menettérti) amelyet a Forndéria Egyesület a római Stamperia del Tevere kulturális szervezettel közösen szervezett. A tárlaton 35 olasz grafikus és 11 magyar szobrász műveit tekinthette meg a pécsi közönség. Ez a kiállítás a kortárs olasz grafika teljes keresztmetszetét hozta Magyarországra. A kiállítást Alessandro Fornaci, a Stamperia del Tevere alelnöke és Dr. Németh Pál, a Fondéria Egyesület elnöke nyitotta meg. Ez a tárlat egy héttel később, augusztus 18-án kiegészült a VI. Nemzetközi Művésztelepen készített plasztikákkal (Pécs-Róma Menettérti, Most szobrok). A második megnyitón köszöntő beszédet mondott Dottssa Gina Gianotti a Budapesti Olasz Kulturintézet igazgatónője. Ugyanezt a tárlatot a Fondéria Egyesület 2012 októberében a Római Magyar Akadémián mutatta be, Róma-Pécs, Andata e Ritorno címmel. Mind a kiállítások, mind pedig a művésztelep megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatta.

Időközben az Egyesület tárgyalásokat kezdett a Budapesti Párbeszéd Házával és megegyezés született arról, hogy Pécs és Róma után Budapesten is bemutatják a fentebb említett kiállítást, 2013 januárjában.

 

 

 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem végzett, társasági adó fizetési kötelezettsége nem keletkezett.

 

A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte.

 

A beszámolót készítette:

Tamása Nikoletta (regisztrációs szám: 169165)

 

 

 

Pécs, 2013.05.21.

                                                                                                                  

 

Fondéria Művészeti Egyesület

   

Adószám: 18327128-1-02

   
     

MÉRLEG(A) összevont

     

ESZKÖZÖK AKTIVÁK

2011.12.31

2012.12.31

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK

0

0

 

 

 

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

0

0

 

 

 

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

0

0

 

 

 

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

0

0

 

 

 

I.   KÉSZLETEK

0

0

 

 

 

II.  KÖVETELÉSEK

200

500

 

 

 

III. ÉRTÉKPAPÍROK

0

0

 

 

 

IV.  PÉNZESZKÖZÖK

210

10

B.  FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

410

510

 

 

 

C.  AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

410

510

     
     

FORRÁSOK PASSZIVÁK

2011.12.31

2012.12.31

I.   INDULÓ TŐKE

0

0

 

 

 

II.   TŐKEVÁLTOZÁS

49

239

III.   LEKÖTÖTT TARTALÉK

0

0

IV.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

0

0

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

189

99

VI. TÁRGYÉVI EREDEMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

0

0

D.     SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

238

338

E.  CÉLTARTALÉKOK

 

 

 

 

 

I.   HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

 

 

 

II.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

0

 

 

 

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

172

172

 F.  KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

 

 

 

0

0

G.  PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

0

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN

410

510

     
     
     

Pécs, 2013.05.21.

 

Aláírás